1. Verificar si la plantilla o configuració utilitzada té activada la pujada documental per part del signant. S’ha d’accedir a l’apartat “Gestió dels patrons”, columna “Accions”, botó “Detalls”, secció “Documentació del signant”. 
  2. Obrir un ticket a l’Equip de Suport Tècnic (instruccions a la secció “Quina informació és necessària per obrir un ticket?”