A la pàgina “Llistat d’enviaments”, els enviaments tenen l’estat identificat per colors i icones a la línia lateral esquerra del llistat. L’estat de l’enviament pot veure’s al tooltip en mantenir el cursor a sobre de la línia de color:El color i icona pel qual serà identificat l’estat de l’enviament té un codi de colors que es descriu a continuació:


És un estat final que indica que el contracte va ser signat correctament pel signant. Un cop s’ha obtingut aquest estat, l’Evidència Documental estarà disponible per descarregar passat uns minuts. (Veure pregunta 10).
És un estat intermedi i indica que l’enviament segueix pendent que el signant accedeixi a la web i el signi. (Veure pregunta 12).
És un estat final que indica que s’ha produït un error en l’enviament. (Veure pregunta 13).
És un estat final que indica que l’enviament ha estat cancel·lat (sigui des de la web o via API).
És un estat final que indica que l’enviament ha superat el temps màxim disponible per ser signat. (Veure pregunta 3).
És un estat final que indica que el signant ha superat el nombre d’intents disponibles per signar amb una OTP correcta.


Via API és possible tenir accés a estats més detallats sobre els enviaments, estats dels SMS i email de cada signant. Per més informació pot consultar la documentació:


https://api.lleida.net/dtd/clickandsign/v1/es/index.html#signature_status