Quan un enviament està en estat expirat, és perquè ha arribat a la data de venciment sense que el signant hagi realitzat l’acció de signatura. És necessari realitzar un nou enviament en cas que el signant tingui interès de realitzar la signatura. 


El temps d’expiració d’un contracte és definit inicialment a la configuració del patró creat. Es pot consultar a l’apartat “Gestió dels patrons” a la columna “Temps d’Expiració”. Al “Llistat d’enviaments” es pot verificar el venciment de cada enviament a la columna “Data d’expiració”.Addicionalment, es poden consultar tots els enviaments expirats al “Llistat d’enviaments”, consultant per “l’Estat” “Expirat” (veure pregunta 2) entre un interval de data i hora.