A la pàgina “Llistat d’enviaments”, podrà trobar la informació sobre la sol·licitud. “ID de l’enviament”, email i telèfon dels signants en format internacional i “Data d’enviament”.A la pàgina “Gestió dels patrons”, podrà trobar la informació sobre la plantilla utilitzada. “ID del patró”, “Nom del patró”, “Tipus de signatura”, etc.