Al “Llistat d’enviaments”, a la columna “Documents”, es pot trobar la icona per accedir i descarregar els documents originals.


En prémer al botó “Tots els documents”, es tindrà accés a una finestra amb tots els Documents originals, els Documents pujats pel signant (si aplica), l’Evidència Documental que inclou totes les signatures i les Evidències documentals per signant que inclou cada signatura individual.  


Si en prémer en el nom dels fitxers es troba alguna incidència, és necessari obrir un ticket a l’Equip de Suport Tècnic (instruccions de la secció “Quina informació és necessària per obrir un ticket?”).