Els enviaments

Modificat el Tue, 11 Jul 2023 a les 09:49 AM

Un enviament és el resultat d'enviar un o més documents a un o més destinataris amb l'objectiu que els signin.


En aquest article es tracta la part dels enviaments que es gestiona des de l'aplicació web; tota la informació sobre la part que dels enviaments que afecta els signants és disponible a l'article Pàgina de signatura.


Els passos que hauran de seguir.

En aquesta secció de l'aplicació web es mostrarà el llistat d'enviaments fets, l'estat i els detalls de cadascun. 


TAULA DE CONTINGUTS


El llistat d'enviaments


Des d'aquesta pàgina se centralitza tota la gestió dels enviaments. Per defecte, el llistat mostra els enviaments fets durant els darrers 30 dies; les dates d'inici i fi de la consulta són modificables, però sempre dins un rang de com a màxim 30 dies.La taula que mostra els enviaments té les següents columnes:

 • Estat: mostra l'estat global d'aquell enviament.
 • ID de l'enviament: identificador de l'enviament. Si un enviament té el mateix ID que un enviament en curs, aquest queda cancel·lat automàticament. 
 • Signants: mostra l'estat de cada signant, agrupats per nivells.

Mostra un cronograma de l'enviament per aquell signant.

 • Data d'enviament: el moment en què s'envien els documents.
 • Data d'expiració: el moment en què els documents deixen d'estar disponibles.
 • Tipus de signatura: el o els tipus de signatura amb què s'han signat els documents.
 • Documents: botons per descarregar-se tots els documents que formen part del procés de signatura. 

 Permet descarregar els documents originals, els documents amb les marques de signatura, i els documents d'evidències, tant els globals com els generats per a cada signant.

 Descarrega directament el document d'evidències global.

 • Accions: possibles accions sobre els enviaments en curs.

 Enviament manual de recordatoris. Permet seleccionar entre recordatoris planificats o crear-ne de nous, així com el canal de comunicació i els destinataris. Per cada signant es poden enviar 10 correus electrònics i 3 SMS. 

 Cancel·la l'enviament.
Els estats


Un enviament pot tenir un dels següents estats:

 • Signat: s'han recollit totes les signatures necessàries per donar el procés com a tancat.
 • En curs: l'enviament s'ha fet, però no s'han recollit totes les signatures necessàries.
 • Cancel·lat: enviament cancel·lat.
 • Erroni: alguna cosa ha fallat durant el procés de signatura.
 • Expirat: l'enviament no ha recollit totes les signatures necessàries dins el termini assignat.
 • Intents codi d'un sol ús superats: un dels signants ha introduït erròniament el codi d'un sol ús massa vegades.
 • Declinat: un dels usuaris ha declinat signar els documents.Els filtres


Per sobre de la taula amb els enviaments, hi ha els filtres, que ens permeten cercar un enviament o un grup de forma ràpida:

 • ID d'enviament: filtra els enviaments els ID dels quals contenen els caràcters introduïts.
 • Correu electrònic: retorna els enviaments que han rebut usuaris amb aquella adreça electrònica.
 • Telèfon mòbil: mateix filtre que el punt anterior, però a partir del telèfon mòbil.
 • Patrons: filtra tots els enviaments que segueixen el mateix patró.
 • Estat: mostra tots els enviaments que estan en un estat en concret. Els estats poden ser els detallats al punt anterior, més un de nou, Signatura solidària, que mostra els enviaments que contenen un nivell on s'ha assolit el nombre de signatures necessàries.
 • Tipus de signatura: mostra els enviaments que tenen el mateix mètode de signatura.
 • Data: permet seleccionar un rang de data de com a màxim 30 dies.El botó Exportar genera i descarrega un fitxer .csv amb totes les dades dels enviaments filtrats.El cronograma 


El cronograma és una representació visual del procés de signatura de cada usuari. Mostra, de manera gràfica, els diferents esdeveniments que van succeint al llarg del procés així com informació relacionada amb cada un:

 • Inici del procés: mostra l'ID del signant, el del procés, i el moment d'inici.
 • Fi del procés: mostra el moment en què l'usuari ha signat i diferents missatges en funció de si aquella signatura suposa la finalització d'un nivell o del procés global.
 • Correu electrònic o SMS inicials i Notificacions: detalla si s'ha entregat o no, si és certificat o no, l'adreça electrònica o telèfon mòbil on s'ha enviat, i el moment d'enviar-se.
 • Introducció del codi d'un sol ús: especifica el moment d'enviament, si s'ha entregat o no, mostra que és una comunicació certificada, i el destinatari.
 • Recordatoris: recordatoris que s'han enviat.
 • Última visita a la pàgina de signatura abans de signar-se el document: mostra el dia i l'hora de l'última visita de l'usuari a la pàgina de signatura abans de signar els documents.
T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article