Mètodes de signatura

Modificat el Thu, 27 Jul 2023 a les 08:41 AM

La signatura electrònica de documents pot fer-se de múltiples formes; Click & Sign proporciona 5 maneres diferents de signar, cadascuna amb un nivell de robustesa diferent, de forma que l'ús d'un mètode o altre s'ha d'escollir en funció de la criticitat dels documents a signar.TAULA DE CONTINGUTMètodes de signatura

 • Signatura simple: consisteix només a clicar un botó, la menys robusta de totes. 
 • Signatura teclejada: el signant escriu el seu nom des d'un teclat, sigui físic o virtual.
 • Signatura manuscrita biomètrica: l'usuari dibuixa la signatura sobre la pantalla d'un telèfon mòbil o d'una tauleta, i el dispositiu captura les dades biomètriques disponibles.
 • Signatura amb codi d'un sol ús: s'envia un codi numèric per SMS o correu electrònic certificat. Es permet configurar el nombre de caràcters del codi, el nombre d'intents erronis abans de cancel·lar el procés de signatura, i si s'envia per SMS o per correu electrònic. El missatge sempre serà certificat.
 • Signatura digital: és la signatura feta amb un certificat digital. És la que més garanties jurídiques ofereix. Pot ser, segons el reglament europeu eIDAS, signatura electrònica avançada o qualificada, depenent del suport on es trobi el certificat digital utilitzat. Aquesta opció obliga a introduir el número de document d'identitat dels signants.


És possible emprar més d'un mètode de signatura, excepte la simple i la digital, que no es poden combinar amb cap altra.Per poder signar digitalment, els usuaris tenen tres opcions:

 1. Signatura centralitzada al núvol: són certificats emesos i emmagatzemats per Lleida.net. Es poden importar certificats emesos per altres entitats, però en aquest cas la signatura serà avançada. Per als certificats emesos per Lleida.net ofereix signatura qualificada, la més robusta.
 2. eSignaDesktop: complement de les nostres plataformes de signatura Web per a Windows i Mac OS que permet signar amb certificats emesos per Lleida.net o altres entitats, i també amb dispositius externs com poden ser lectors de documents d'identitat o de certificats emmagatzemats en altres suports. La signatura serà qualificada o avançada, depenent del suport del certificat.
 3. Lleida.net Wallet: app per a Android i iPhone. Permet signar amb certificats emesos per Lleida.net per a aquesta plataforma. Signatura qualificada.


Les aplicacions es poden descarregar als següents enllaços:

 1. eSignaDesktop per a Windows.
 2. eSignaDesktop per a Mac.
 3. Lleida.net Wallet per a Android.
 4. Lleida.net Wallet per a iPhone.Assignació de mètodes

Amb Click & Sign, l'assignació de mètodes als signants es pot fer de 3 formes diferents:

 • Tots els signants signen amb el mateix o mateixos mètodes
 • Cada signant té un mètode diferent
 • És el signant qui escull com signar


Mateixos mètodes per tots els signants

Durant la configuració dels tipus de signatura d'un patró, s'ha de seleccionar la primera opció de Mètodes de signatura: Tots els usuaris hauran de signar amb el mètode o mètodes que seleccioni a continuació.Amb aquesta opció, tots els usuaris signaran amb tots els mètodes seleccionats. S'ha de tenir en compte un dels punts anteriors: no tots els mètodes es poden combinar entre ells.

Diferents mètodes per als signants

S'ha de seleccionar l'opció Durant l'enviament assignaré a cada signant un o més dels mètodes seleccionats a continuació, escollint ell quin prefereix en el moment de signar.

En aquest cas, quan es faci l'enviament, al costat dels camps on introduir les dades de l'usuari es mostrarà un botó on s'haurà de seleccionar un sol mètode per a cada signant.


El signant selecciona com signa

Aquest cas és igual a l'anterior, amb la diferència que el signant té assignats dos o més mètodes de signatura, de forma que quan hagi de signar haurà de triar quin dels dos o més mètodes vol utilitzar.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article