Signatura en paral·lel, signatura solidària i signatura jeràrquica

Modificat el Thu, 27 Jul 2023 a les 08:41 AM

Un document, en la immensa majoria dels casos, necessita més d'una signatura. En alguns casos, quan és important que les signatures segueixin un cert ordre, en diem signatura jeràrquica: fins que no signa X, no pot signar Y; si l'ordre no és important, en diem signatura en paral·lel. També es pot donar el cas que un document el puguin signar 3 persones, però només sigui necessari que signin 2 d'elles, el que s'anomena signatura solidària. I finalment, també és molt habitual que totes aquestes casuístiques es combinin entre elles.


A continuació es detalla amb exemples com organitzar els signants amb Click & Sign segons aquestes casuístiques.


TAULA DE CONTINGUTS

Signatura en paral·lel 


A la signatura en paral·lel, els documents s'envien alhora a tots els signants, sent indiferent l'ordre en què se signen.


Click & Sign distribueix els signants en diferents grups, sent la signatura en paral·lel dins de cada grup: a la següent imatge, sabem que el Signant 1 i el Signant 2 rebran els documents a la vegada, i és indiferent qui signi primer i qui signi segon.Signatura solidària 


A la signatura solidària no és necessari que signin tots els receptors dels documents.


A Click & Sign, la signatura solidària s'aplica al total de signants de cada grup: veiem que el grup 1 està format per 3 signants, però només es necessiten 2 signatures. Tant el Signant 1, com el Signant 2, com el Signant 3, rebran els documents a la vegada, i és indiferent l'ordre amb què signin.

Signatura jeràrquica 


A la signatura jeràrquica se signa amb l'ordre establert, de manera que el segon grup no podrà signar fins que no ho hagi fet el primer. Per a cada grup, es pot establir el nombre de signants que es cregui necessari. 


La següent imatge mostra una jeràrquica, amb dos grups, on el primer grup conforma una signatura en paral·lel i solidària, ja que només es necessita la signatura d'un dels dos membres del grup.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article