Els enviaments

Modificat el Thu, 07 Sep 2023 a les 09:54 AM

Un enviament és el resultat d'enviar un o més documents a un o més destinataris amb l'objectiu que els obrin.


En aquest article es tracta la part dels enviaments que es gestiona des de l'aplicació web; tota la informació sobre la part dels enviaments que afecta els usuaris és disponible a l'article Pàgina de visualització.


En aquesta secció de l'aplicació web es mostrarà el llistat d'enviaments fets, l'estat i els detalls de cadascun.TAULA DE CONTINGUTSEl llistat d'enviaments


Des d'aquesta pàgina se centralitza tota la gestió dels enviaments. Per defecte, el llistat mostra els enviaments fets durant els darrers 30 dies; les dates d'inici i fi de la consulta són modificables, però sempre dins un rang de com a màxim 30 dies.La taula que mostra els enviaments té les següents columnes:

 • Estat: mostra l'estat global d'aquell enviament.
 • ID de l'enviament: identificador de l'enviament. Si un enviament té el mateix ID que un enviament en curs, aquest queda cancel·lat automàticament. 
 • Oberts: mostra l'estat de cada destinatari.

Mostra un cronograma de l'enviament per aquell usuari.

 • Data d'enviament: el moment en què s'envien els documents.
 • Data d'expiració: el moment en què els documents deixen d'estar disponibles.
 • Documents: botons per descarregar-se tots els documents que formen part del lliurament electrònic. 

Permet descarregar els documents originals, els documents amb les marques d'obertura i els documents d'evidències, tant els globals com els generats per a cada destinatari.

Descarrega directament el document d'evidències global.

 • Accions: possibles accions sobre els enviaments en curs.

Enviament manual de recordatoris. Permet seleccionar entre recordatoris planificats o crear-ne de nous, així com el canal de comunicació i els destinataris.

Cancel·la l'enviament.Els estats


Un enviament pot tenir un dels següents estats:

 • Obert: s'han obert tots els documents necessaris per donar el procés com a tancat.
 • En curs: l'enviament s'ha fet, però no s'han obert tots els documents necessaris. 
 • Cancel·lat: enviament cancel·lat.
 • Erroni: alguna cosa ha fallat durant el procés d'obertura.
 • Expirat: el destinatari no ha obert tots els documents necessaris dins el termini assignat.Els filtres


Per sobre de la taula amb els enviaments, hi ha els filtres, que ens permeten cercar un enviament o un grup de forma ràpida:

 • ID d'enviament: filtra els enviaments els ID dels quals contenen els caràcters introduïts.
 • Correu electrònic: retorna els enviaments que han rebut usuaris amb aquella adreça electrònica.
 • Telèfon mòbil: mateix filtre que el punt anterior, però a partir del telèfon mòbil.
 • Patrons: filtra tots els enviaments que segueixen el mateix patró.
 • Estat: mostra tots els enviaments que estan en un estat en concret. 
 • Data: permet seleccionar un rang de data de com a màxim 30 dies.


El botó Exportar genera i descarrega un fitxer .csv amb totes les dades dels enviaments filtrats.El cronograma


El cronograma és una representació visual del procés d'obertura de cada destinatari. Mostra, de manera gràfica, els diferents esdeveniments que van succeint al llarg del procés així com informació relacionada amb cada un:

 • Inici del procés: mostra l'ID del destinatari, el del procés, i el moment d'inici.
 • Fi del procés: mostra el moment en què el destinatari ha obert els documents i diferents missatges en funció de si aquella obertura suposa la finalització d'un nivell o del procés global.
 • Correu electrònic o SMS inicials i Notificacions: detalla si s'ha entregat o no, si és certificat o no, l'adreça electrònica o telèfon mòbil on s'ha enviat, i el moment d'enviar-se.
 • Recordatoris: recordatoris que s'han enviat.
 • Última visita a la pàgina d'obertura abans d'obrir-se el document: mostra el dia i l'hora de l'última visita de l'usuari a la pàgina d'obertura abans d'obrir els documents.T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article