Els patrons

Modificat el Wed, 06 Sep 2023 a les 09:49 AM

Els patrons són models on es configuren algunes de les característiques que tenen els lliuraments electrònics. Alguns d'aquests paràmetres són la identificació dels usuaris, les notificacions o els recordatoris que s'enviaran, entre d'altres que detallarem en aquest article. 


TAULA DE CONTINGUTS


Introducció als patrons

L'objectiu dels patrons és predefinir les característiques i els comportaments més generals d'un procés de lliurament electrònic certificat per tal d'estalviar temps als usuaris evitant la repetició de certes configuracions.


Un cop es crea un patró, ja no es pot modificar; però sí que és possible duplicar-lo, permetent generar-ne un de nou de forma molt ràpida.


Els patrons tampoc es poden esborrar, però sí que es poden desactivar.


Paràmetres dels patrons

A continuació es detalla la informació i els comportaments que es defineixen al patró:

 • El nom del patró, recomanem que sigui descriptiu i permeti identificar la finalitat del patró.
 • El nom i el NIF de l'empresa, que es mostraran al document d'evidències.
 • L'idioma dels enviaments i del document d'evidències, el document es pot generar en dos idiomes.
 • Remitents per defecte dels SMS i dels correus electrònics que s'enviaran durant el procés de lliurament electrònic certificat.
 • Expiració del lliurament, que és el temps que les comunicacions estaran disponibles per ser obertes a partir del seu enviament.
 • Imatge de marca, el logotip que es mostrarà i el color principal dels correus electrònics i de la pàgina d'obertura.
 • Identificació dels usuaris, que pot ser amb l'enviament d'un codi d'un sol ús o amb un codi que l'usuari coneix prèviament.
 • La comunicació inicial amb els destinataris, que pot ser per correu electrònic o per SMS.
 • Els recordatoris, correus electrònics o SMS que rebran els destinataris per fer-los-hi avinent que tenen missatges per obrir.
 • Les notificacions, correus electrònics o SMS que s'enviaran a diferents destinataris quan hi hagi un canvi d'estat del procés de lliurament (per exemple, quan un usuari obri el missatge). 
 • Altres paràmetres per un ús avançat de la plataforma.


S'han descrit més detalladament tots aquests paràmetres a l'article Com crear un nou patró.


Llistat de patrons

La pàgina Patrons mostra una llista amb tots els patrons actius. 


A la part superior de la pàgina hi ha:

 • Un camp de cerca que permet filtrar la llista segons el text introduït.
 • Una casella per mostrar els patrons desactivats.
 • Un botó per crear nous patrons.


La taula on es mostra el llistat de patrons té les següents columnes:

 • Identificador
 • Nom
 • Empresa
 • Temps d'expiració
 • Idioma dels enviaments
 • Accions
 • Indicador d'activacióLes accions de la taula s'apliquen al patró de la fila que les conté, i són les següents:

 • Visualitzar el detall de tots els paràmetres configurats del patró
 • Duplicar el patró
 • Veure la configuració del patró
 • Utilitzar el patró per fer enviaments.
 • Activar o desactivar el patró.


Crear Patrons

La creació d'un patró, si bé no comporta cap dificultat, pot arribar a ser un procés relativament llarg, ja que contempla moltíssimes opcions de configuració. Per aquest motiu, hi ha un article dedicat exclusivament a la creació de patrons. Duplicar Patrons

El botó Duplicar patrons redirigeix a l'usuari a la pàgina de creació de patrons, omplint automàticament els camps que el patró original té configurats amb els seus respectius valors.


Enviar


El botó Enviar redirigeix a l'usuari al procés d'enviament manual de document, eludint el primer pas, que és la selecció del patró.T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article