a) Dades bàsiques necessàries per obrir un ticket sobre Click&Sign:

 • Servei utilitzat: Click&Sign

Indicar l’entorn utilitzat:

 • Producció: https://admin.clickandsign.eu
 • Proves: https://admintest.clickandsign.eu

 • Nom d’usuari utilitzat per accedir a l’eina web o paràmetre “user” de l’API.
 • Data en la qual s’ha realitzat l’enviament. Veure al “Llistat d’enviaments”, columna “Data d’enviament”.
 • Identificador de la plantilla amb la qual ha realitzat l’enviament. Veure a “Gestió dels patrons”, columna “ID del patró”
 • Identificador de l’enviament que s’ha realitzat. Veure a “Llistat d’enviaments”, columna “ID de l’enviament”.
 • Correu electrònic i/o número de telèfon del signant (o signants) en format internacional. Veure a “Llistat d’enviaments”, columna “Dades del signant”.

b) Dades complementàries si s’utilitza el servei a través d’API:

 • Paràmetre “user” utilitzat a l’API.
 • URL de l’API (api_endpoint).
 • La petició de la crida (Request). A poder ser, juntament amb una captura de pantalla.
 • La resposta de la petició de la crida (Response). A poder ser, juntament amb una captura de pantalla.
 • Data i hora que s’ha realitzat la petició. A poder ser, adjuntar logs de l’aplicació.