1. Verificar que l’enviament es troba en estat “Pendent de signatura”. Si el procés es troba en qualsevol altre estat, no és possible signar (veure pregunta 2).  
  2. Sol·licitar al signant que confirmi que el seu telèfon no està apagat o fora de cobertura.
  3. Sol·licitar al signant que verifiqui que la seva safata d’entrada d’SMS no estigui plena o que alguna aplicació pugui estar bloquejant l’entrada o lectura d’SMS.
  4. Obrir un ticket a l’Equip de Suport Tècnic (instruccions de la secció “Quina informació és necessària per obrir un ticket?”).