No és possible fer canvis en els enviaments en curs. S’haurà iniciar un nou enviament amb les dades correctes i, si és necessari, cancel·lar l’enviament erroni (veure pregunta 15).