1. Verifiqui si l’email i telèfon (en format internacional) és correcte. Si no és correcte, veure pregunta 14. 
  2. En aquest moment és necessari esperar que el signant realitzi la signatura.