Un cop descarregada l’Evidència Documental (veure pregunta 10), és necessari obrir el fitxer amb una eina de visualització de PDF, per exemple l’Adobe Acrobat o Okular.


Email


Per veure l’error de l’enviament d’un email, és necessari visualitzar la informació de l’adjunt referent al certificat de l’email. Per veure-ho, s’ha de fer doble click a la icona PDF del fitxer “Mail_XXX.pdf” o desplaçar-se fins a la pàgina on es mostra el certificat de l’email, amb el títol “Certificat de comunicació electrònica/Email certificat”.
A la pàgina del “Certificat de comunicació electrònica/Email certificat”, es pot trobar la informació de l’enviament del correu, data i hora de l’enviament, remitent i destinatari. 


En cas que hi hagi un error a l’enviament, la “Data i hora d’entrega” indicarà la data de l’error i també estarà disponible un resum del detall tècnic de l’error:Per més informació tècnica de l’enviament, en la següent pàgina trobarà l’”Annex tècnic de l’enviament” on es pot veure tot el detall tècnic referent a l’enviament tant en cas d’entrega com d’error:SMS


Per veure l’error de l’enviament d’un SMS, és necessari visualitzar la informació de l’adjunt referent al certificat de l’email. Per veure-ho ha de fer doble click a la icona PDF del fitxer “SMS_XXX.pdf” o desplaçar-se fins a la pàgina on es mostra el certificat del SMS, amb el títol “Certificat de comunicació electrònica/SMS certificat”.
A la pàgina del “Certificat de comunicació electrònica/SMS certificat”, es pot trobar la informació de l’enviament del SMS, data i hora de l’enviament, remitent i destinatari.


En cas que hi hagi un error d’entrega, la “Data i hora d’entrega” indicarà l’estat d’entrega del SMS:En el cas de necessitar més informació sobre el motiu de no entrega d’un SMS, ha d’obrir un ticket a l’Equip de Suport Tècnic (instruccions a la secció “Quina informació és necessària per obrir un ticket?").