La pàgina de signatura

Modificat el Mon, 25 Sep 2023 a les 09:43 AM

La pàgina de signatura és la pàgina des d'on l'usuari interactua amb el procés de signatura. Des d'aquí, podrà pujar els documents que se li hagin demanat, podrà llegir els documents per signar, i podrà signar-los o refusar-los.


Detallem, per ordre del flux de signatura, totes les opcions amb què es pot trobar l'usuari.


TAULA DE CONTINGUTS


Identificació de l'usuari


Si el signant té un mètode d'identificació assignat, no podrà visualitzar els documents sense haver-se identificat.


Si el remitent així ho ha decidit, serà el signant qui esculli el mètode que ell prefereixi per identificar-se.


Podrà fer-ho de dues maneres:

  • Introduint un codi d'accés que ja coneix, ja que no se li enviarà.
  • Introduint un codi d'un sol ús que rebrà per correu electrònic o SMS.



La pàgina de signatura


La pàgina de signatura es divideix en dos grans blocs:

  • El bloc central, on es mostren els documents per signar, i els botons Refusar i Signar.
  • La columna lateral, a l'esquerra, que mostra els documents que s'han de signar, els signants si n'hi ha més d'un, i un codi QR per accedir fàcilment a la pàgina des del mòbil.


Configuracions del patró que afecten el comportament de la pàgina de signatura


Activament del botó de signatura


El botó de signar pot estar activat:

  • Sempre.
  • Quan l'usuari ha obert tots els documents.
  • Quan l'usuari ha arribat al final de tots els documents.


La necessitat d'obrir o llegir els documents, s'indica en un missatge per sobre els botons.



També, en el llistat de documents de la columna lateral, podem veure l'estat de cada document.



Llistat dels signants


Una altra opció disponible és mostrar un llistat amb tots els signants involucrats en el procés de signatura. Aquesta llista també està ubicada a la columna lateral, i la icona ens indica si l'usuari ha signat o no.



Botó refusar


És possible oferir als signants l'opció de refusar aquells documents, per tal de no haver d'esperar a l'expiració de l'enviament. També és possible oferir l'opció que l'usuari introdueixi els motius del refús, que és una informació molt valuosa; la introducció dels motius es pot fer obligatòria o voluntària.


El botó, com es pot veure en una de les imatges anteriors, està situat al costat del botó Signar. Prémer el botó obre una finestra flotant per tal que l'usuari pugui introduir les raons del refús, en el cas que s'hagi configurat amb aquesta opció.



Pujada de documents


En aquest pas, el signant pot pujar els documents que se li demanen. Aquests documents poden ser obligatoris o no.


També es poden carregar els documents directament de plataformes d'emmagatzematge al núvol com Google Drive o Dropbox.




Signar els documents


L'acció de signar els documents també dependrà de com s'hagi configurat el patró. Bàsicament, de quin tipus de signatura s'hagi seleccionat.


L'experiència de la pàgina, però, no canvia i continua fidel a totes les interaccions entre Click & Sign i l'usuari que hi ha hagut fins al moment de signar: es mostra una finestra flotant amb informació i camps per la introducció de les dades necessàries.


Hi ha una excepció: la signatura simple només necessita que l'usuari premi el botó de Signar, de forma que no hi ha cap tipus més d'interacció.


Signatura amb codi d'un sol ús


La configuració del patró condiciona 3 factors, totalment secundaris, d'aquest mètode de signatura:

  • Moment de recepció del codi: l'usuari el rebrà just quan entri a la pàgina de signatura, o just quan premi el botó Signar.
  • Longitud del codi.
  • Intents permesos: introduir el codi incorrectament més vegades de les permeses cancel·larà l'enviament.



Signatura biomètrica manuscrita o signatura teclejada 


Totes dues comparteixen la mateixa finestra flotant, agrupades en pestanyes diferents, i no tenen opcions que en modifiqui el comportament.




Signatura amb certificat digital 


La signatura amb certificat digital no és possible fer-la directament des de la mateixa pàgina del navegador web si es vol oferir la signatura qualificada segons el reglament europeu eIDAS, per això l'usuari ha de seleccionar on té emmagatzemats els certificats.



1. Signar de l'ordinador


Aquesta opció necessita un petit complement anomenat eSignaDesktop que s'instal·la automàticament si l'usuari no el té.


Aquest complement permet signar amb certificats instal·lats a l'ordinador de l'usuari, amb els certificats emesos per Lleida.net, i també amb dispositius externs com poden ser lectors de targetes o claus USB.



2. Signatura centralitzada al núvol 


La signatura centralitzada al núvol permet signar amb certificats emesos i emmagatzemats per Lleida.net. Es poden importar certificats emesos per altres entitats, però en aquest cas no es generarà una signatura qualificada. Per als emesos per Lleida.net, sí que serà signatura qualificada, la més robusta.


L'usuari s'haurà d'identificar amb l'usuari i contrasenya amb els que va generar el certificat.



3. Signar amb el mòbil 



L'usuari haurà de tenir instal·lada al seu telèfon mòbil l'aplicació Lleida.net Wallet, disponible per dispositius Android i iPhone. Aquesta aplicació permet signar amb certificats emesos per Lleida.net.




Per signar, cal seguir les indicacions de l'app al mòbil i escollir el certificat per. Després de seleccionar el certificat, el signant rebrà un SMS i un correu electrònic amb un codi d'un sol ús (OTP), per verificar el procés de signatura. Finalment, l'usuari signarà amb la seva empremta digital o amb el PIN.




T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article